بعضی باورهای غلط، باعث میشن یا به موفقیت نرسیم یا با طی مسیر طولانی تر و مشقت بیشتری طی مسیر بکنیم. اولین باور غلطی که در این کلیپ به اون می پردازیم، انگیزه هست…
بعضی باورهای غلط، باعث میشن یا به موفقیت نرسیم یا با طی مسیر طولانی تر و مشقت بیشتری طی مسیر بکنیم. اولین باور غلطی که در این کلیپ به اون می پردازیم، انگیزه هست…

دیدگاهتان را بنویسید