حتما شما هم افرادی رو دیدید که خیلی یک دنده و لجباز هستند و حرف، حرف خودشان است. برایشان نظر شخص دیگری مهم نیست و خودشان را علامه دهر می پندارند…
واقعیت این است که خود ما هم در برخی موارد، همین طور هستیم ولی خودمان متوجه آن نیستیم. یکی از بدترین جاهایی که ما دچار این آفت می شویم، در مسیر موفقیت و پیشرفت است. مجموعه ای از باورها و پیش فرض ها در ذهن ما شکل گرفته که مثل زنجیر، پای ما را به زمین قفل کرده و توان پیشروی را از ما گرفته است، بدون اینکه متوجه باشیم.

The end of the elephant's freedom. Premium Photo

برای مهار فیل ها، از بچگی یک زنجیر به پای آنها می بندند و این فیل کوچک، بعد از صدها بار تلاش نافرجام باری رهایی، به این نتیجه منطقی می رسد که به هیچ وجه امکان آزادی وجود ندارد. سال ها بعد در حالی که قدرت فیل برای پاره کردن آن زنجیر کافی است، او هیچ وقت حتی تلاش هم نخواهد کرد و این سرنوشت تلخ بسیاری از انسان هاست…

ما در این دوره می خواهیم جایی برای باورهای محدودکننده باقی نگذاریم. باورهایی مانند:

ایران که جای کار نیست…
دیگه از من گذشته، باید جوون بودم شروع می کردم…
الان دیگه بازار اشباع شده، این کار 10 سال پیش سود داشت…
و ده ها و صدها باور محدود کننده دیگر که به صورت ناخودآگاه، مانع پیشرفت ما می شود.
در این دوره سعی می کنیم به دژ مستحکم این پیش فرض ها حمله کنیم و اجازه ندهیم بیش این مانع موفقیت و دستیابی ما به اهدافمان شوند.
برای شرکت در این دوره رایگان کافی است فرم زیر را پر کنید.

سرفصل های دوره رایگان افسانه های موفقیت

جلسه اول: باورهای محدود کننده

جلسه دوم: انگیزه

جلسه سوم: استعداد

جلسه چهارم: عوامل بیرونی و محیطی

جلسه پنجم: کمال گرایی

به شما توصیه میکنم حتما حتما حتما در این دوره رایگان شرکت بکنید.