با توجه به محدودیت برگزاری کارگاه حضوری به دلیل شیوع ویروس کرونا، این دوره به صورت آنلاین برگزار شد.